Trénink u mistra Avi Rokah v Los Angeles

Radek Januš, hlavní instruktor naší Akademie, předseda České asociace tradičního karate (ČATK) odjel ihned po letním kempu Akademie na třítýdenní stáž u mistra Avi Rokah do amerického Los Angeles. Připojil se k němu i místopředseda ČATK Robin Bařák. Jaká byla letošní stáž Radek Januš popisuje níže.

Poprvé jsem navštívil Los  Angeles v roce 2001 spolu s dalšími instruktory (například Robertem Dobešem), z důvodu tréninku karate u velmistra Nishiyami a tehdy jsem tam úspěšně složil zkoušky na 1.dan. Trénovalo v NKI (National Karate Institut) v centru Los Angeles, kde velmistr Nishiyama karate vyučoval. Zde jsme poznal nejlepšího studenta mistra Avi Rokah, který přijel k velmistru Nishiyamovi trénovat a zůstal u něj 27 let až do jeho smrti. Mistr Avi Rokah již tehdy založit své vlastní DOJO, kde karate vyučoval a vždy po tréninku ve svém dojo pak ve večerních hodinách trénoval u velmistra Nishiyami. Tehdy jsme trénovali i u mistra Avi Rokah, který často procvičoval to co se u velmistra Nishiyami trénovalo a poté jsem absolvoval trénink u Nishiyami. Pamatuji si, že tehdy jsem byl z celého dojo nejmladší a tak jsem často vedl rozcvičky.

Další pobyt u velmistra jsem absolvoval s Robinem Bařákem společně a po smrti velmistra (+2008), jezdím jednou či dvakrát ročně  k mistru Avi Rokah trénovat. Mistr Avi Rokah jako nejlepší student velmistra jeho karate dále vyvíjí a vyučuje. Vede mezinárodní semináře a mimo jiné několikrát Českou republiku již navštívil.

Letošní stáž byla výjimečná tím, že jsme se zde setkali také s instruktorem Reuvenem Sharfem z Izraele, který je velmi dobrý karatista a mohli jsme spolu trénovat. V dojo mistra se trénuje každý den, kromě soboty. Některé dny jsou tréninky  i 2 x denně. Hned druhý trénink jsme si zranil v zápase kumite kotník a tak jsem musel jeden den vynechat, aby si kotník odpočinul. Nicméně pomocí gelů se mi podařilo kotník dát dohromady a zase se zapojit do tréninku.

První týden jsme na tréninku procvičovali OJI WAZA, uke-waza (techniky bloků) a modelové situace obrany. Trénink se vždy skládal z kata, následně nácviků na kumite, modelových situací kumite a končilo se posledních 10 minut vždy volným zápasem kumite. Zápasí s námi i mistr Avi Rokah a pro nás je to velkou zkušeností. Po týdnu jsem se rozloučil s Robinem, kterému za několik dní začínal klubový karate kemp a pokračoval v tréninku.

IMG_20170720_094747
Zleva Robin Bařák, Avi Rokah, Radek Januš
20251040_10213646279300871_927445077_o
Trénujeme s Robinem start každé akce pomocí tlaku do podlahy.

Po prvním týdnu jsme již začali probírat strategii v zápasu a někdy se až třetinu tréninku zápasilo.  Po několik tréninků jsem například absolvoval nejdřív zápas s mistrem, následně s Reuvenem Sharfem a pak zase s mistrem Avi Rokah. Bylo to docela náročné. Kumite/zápas však miluju, je to adrenalin a pokud se vám podaří dobrá akce, za kterou vás mistr pochválí, zapnete i poslední zásoby energie a vyždímáte tělo co nejvíce. I během volného zápasu jsem cítil jak mne mistr učí. Nemusel nic říkat, věděl jsem například, že jsem někdy vypustil zanshin (schopnost reakce) či naopak proč se mu jeho technika podařila. Po tréninku mi ukázal jak reagovat na určité typy soupeřů a využít šance.

Někdy jsme na ranním tréninku u mistra trénovali jen s Reuvemem z Izraele. Původně jsem myslel, že jsou nějaké americké státní svátky, že nikdo nepřišel, ale prostě jen bylo extrémní horko. Byla to individuální výuka a já jsem za to američanům v duchu děkoval.

Trénink u mistra Avi Rokah v Los Angeles

Mistr Avi Rokah trénuje již dlouhou dobu americký wrestling/zápas a rozvíjí díky němu i karate. Po prvním týdnu jsme nacvičovali řadu úchopových technik, či technik, které jsou vysoce účinné, ale nejsou pro karate tradiční. Toto je velmi dobré pro rozvoj vašeho karate. Dobrý karatista musí být schopen reagovat nejenom z excelentního bojového střehu kamae. Musí využít i jiných technik než jsou klasické údery a kopy. Mistr říká, že v americkém wreslingu je řada podobných principů, které trénujeme v karate. Právě díky jiným úhlům pohledu se jeho karate stále rozvíjí. Vždy po tréninku jsem si večer poctivě dělal poznámky, postředy, či si zapsal mé chyby na které mne mistr upozornil. Toto je pro mne důležité pro další osobní rozvoj mého karate, ale taky pro výuku žáků v dojo.

Celá rodina mistra Avi Rokah až do mého odletu na dovolené a díky tomu jsem s mistrem mohl trávit více času než obvykle. Často jsme spolu obědvali či večeřeli a mohli tak nerušeně diskutovat o karate.

Pobyt byl pro mne opět velkou zkušeností a inspirací kam se dále posunout v mém karate a metodice výuky karate pro studenty v Akademii.

Napište nám

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.